Realizējam sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā: