MEISTARKURSU VISPĀRĒJĀ NORISE
 
9:15 - 10:25  Galvenā lekcija visiem dalībniekiem
 
10:30 - 13:00  Meistarklases, kameransambļi, kompozīcija, tradicionālās dziedāšanas ansamblis (11:30 - 13:00)
 
13:00 - 14:00  Pusdienas 
 
14:00 - 15:00  Pedagoģiskā lekcija, improvizācija ar elektroniku /I grupa/
 
15:00 - 18:00  Meistarklases, koris, orķestris (15:00 - 16:30), kameransambļi, kompozīcija, 
improvizācija ar elektroniku /II grupa/ (17:00 - 18:00)
 
18:00 - 19:00  Vakariņas
 
19:00  Koncerts

 

 

Meistarkursu darba formas

 

VĒSTURE

Pirmās trīs Starptautiskās latviešu jauno mūziķu radošās nometnes - meistarkursi notikušas Kanādā. Latvijā ir organizētas vienpadsmit šādas nometnes - meistarkursi: 1994.gadā Jaungulbenē, 1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 2006., 2008. gados - Ogrē, 2010., 2012.,2014. gados Siguldā. XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu  meistarkursi Krustceles mūzikā notiks Siguldā no 2016. gada 12.- 21. jūlijam. Šādi  meistarkursi apvieno jaunos mūziķus no vairākām pasaules valstīm, rodot iespēju labvēlīgā, interesantā, neformālā gaisotnē kopīgi strādāt, muzicēt, atpūsties, nodibināt savstarpējus kontaktus un izveidot turpmākās sadarbības iespējas. Arī 2016.gadā XII  Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi apvienos Eiropas valstu, ASV, Kanādas un citu kontinentu valstu latviešu jaunos mūziķus radošā darbā un muzicēšanā pieredzējušu Latvijas un ārzemju pedagogu un izcilu mākslinieku vadībā. Uz XII Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu  meistarkursiem tiek aicināti mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņi un mūzikas augstskolu studenti, mūzikas izglītības iestāžu pedagogi un citi interesenti.

 

Latvijas Radio 3 intervija ar Daci Aperāni

 

2014. gada 2.jūlija meistarkursu vadītāju koncerts

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

 

Beztalantu vakars

Meistarkursi "Jaunas dimensijas mūzikā"