Iesniegums profesionālās ievirzes klasē mākslā

Informācija par uzņemšanu profesionālās ievirzes klasē mākslā

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” darba dienās,

tālr. 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv

 

Mākslas nodaļas iestājpārbaudījumam jāņem līdzi zīmulis, dzēšgumija un krāsu komplekts ar otām.

Iesniegumus par iestāšanos profesionālās ievirzes izglītības programmās var aizpildīt skolā darba dienās no plkst. 10.00-18.00.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Vizuāli plastisko mākslu piedāvajam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 7 gadi, uzņemšana no 7 gadu vecuma).

Mūzikā piedāvājam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 6 – 8 gadi, uzņemšana no 7 – 12 gadu vecuma, atkarībā no izvēlētās programmas). Iespējams iestāties instrumentu spēles un vokālajās programmās.

 

 

Interešu izglītības programmas 2017./2018. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

15,00 EUR

Pirmdienās plkst.13.00

Trešdienās plkst.13.00

Piektdienās plkst.15.45

Keramikas studija vecumā no 6 līdz 7 gadiem (vada Ā.Bērze)

15,00 EUR

Ceturtdienās plkst.18.00

Vispusīgas attīstības studija bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem (vada L.Surikova)

20,00 EUR

Trešdienās no plkst.

 15.45 – 17.55

Piektdienās no plkst.

15.00 – 16.25

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

41,00 EUR

līdz 18 gadu vecumam

50,00 EUR pieaugušajiem

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 – 18.55

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.45 – 17.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.25 – 18.55

Deju studija „Sidrabiņš” bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem (vada E.Lapa)

17,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst.18.00

Baleta studija bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (vada E.Lapa)

18,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst.17.00

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

15,00 EUR

Trešdienās un piektdienās:

I grupa plkst.no16.00 – 17.20

II grupa plkst.no17.20 – 18.40

Dizaina un mākslas „Maxi” studija jauniešiem no 14 gadu vecuma (vada A.Zālīte)

15,50 EUR līdz 25 gadu vecumam

28,00 EUR no 26 gadu vecuma

Otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv 

uz sākumu