Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" ir licenzēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mākslas nodaļā strādā 9 pedagogi, mācās 146 audzēkņi. Skolas direktors ir Guntars Zvejnieks, kurš skolu vada no 2009. gada septembra. Direktora vietniece mācību darbā ir Signe Ruduka, Mākslas nodaļas vadītāja ir Maija Avota, lietvede Silvija Lāce-Lipska. Par skolas saimniecību rūpējas direktora vietniece saimniecības darbā Iveta Tillere.

Mākslas nodaļa realizē profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla", kuras īstenošanas ilgums ir 7 gadi. Audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, darbu materiālā, mākslas valodu, grafiku, scenogrāfiju, datorgrafiku, keramiku, stikla māksliniecisko apstrādi, vides kompozīciju. Mākslas nodaļā strādā pedagogi Maija Avota, Iveta Bambere, Ārija Bērze, Indra Blaua, Rudīte Kaša, Laura Rostoka, Raits Tikums, Ieva Vanaga, Agita Zālīte.

Skolā ir pieejamas arī interešu izglītības programmas dažādiem vecumposmiem. Mini studiju vada skolotāja Rudīte Andersone, audzēkņi vecumā no 4-6 gadiem iegūst pirmās iemaņas, strādājot ar krāsām, krītiņiem, aplikācijas papīriem, dažādiem citiem materiāliem. Mākslas un dizaina studijas programma paredzēta jauniešiem un pieaugušajiem no 14 gadiem bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām, studiju vada Agita Zālīte.

Audzēkņi regulāri piedalās Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, gūstot panākumus, piedalās skolas un ārpusskolas rīkotajās akcijās, svētkos, piemēram, Mākslas dienās, Siguldas novada svētkos, „Rūķu darbnīcās". Audzēkņu labākie darbi tiek regulāri eksponēti izstādēs.

Vasaras sākumā audzēkņi un pedagogi piedalās mākslas plenēros.

 

uz sākumu